بایگانی‌ ماهانه: مارس 2018

چک لیست سفر 1

چک لیست سفر

معمولا جمع کردن وسایل برای سفر یک چالش بزرگه، چه برای یک برنامه آخر هفته باشه چه برای یک سفر چند ماهه. ما این چک لیست سفر رو تهیه کردیم تا استرس قبل سفر...